Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Fundacji dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

10.2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

10.3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Doctor Zone, ul. Armii Krajowej 7, 58-100 Świdnica, Polska
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ipdp @ doctorzone.foundation;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż 10 lat;
7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Fundacja oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi oraz kadrowymi, dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
10. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych podopiecznych, beneficjentów oraz darczyńców w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem wyżej wymienionych podmiotów na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są firmy udostępniające serwery, biuro księgowe, firmy rozsyłające newsletter, firmy zajmujące się pozycjonowaniem, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe.

10.3. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu PayPal W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu PayPal – (więcej informacje o Ochronie Danych danych pod linkiem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL ) Kierownik ds. Ochrony Danych (Data Protection Officer) w firmie PayPal dostępny jest pod adresem: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg.